Elitidrott och studier

Du som vill kombinera elitidrott och studier på högre nivå, du kan göra det på Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan och Kungliga tekniska högskolan är, tillsammans med Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola respektive Umeå universitet, Sveriges 3 första riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015. Man har startat dessa riksidrottsuniversitet för att stärka konkurrenskraften inom svensk idrott. Man vill även göra det möjligt för elitidrottare att kunna kombinera sin idrottskarriär med akademiska studier.

Sedan 2011 har Riksidrottsförbundet arbetat för att kunna etablera riksidrottsuniversitet. Man har tagit fram en specialanpassad modell för elitidrottare och tränare som vill satsa på sin karriär samtidigt som de utbildar sig. Detta har man gjort tillsammans med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund.

Vad gäller för att du skall kunna söka in till RIU?

RIU, Riksidrottsuniversitet kan du ansöka till. För att göra det, så ska du dels vara antagen vid GI. Du ska även ha påbörjat dina studier, samt att du ska kunna intyga att du är elitidrottare på landslagsnivå via ditt specialidrottsförbund. Du söker på vanligt sätt till GIH via antagning.se. Sedan efter det, så gör du en särskild ansökan efter antagningsbeskedet.

Så här söker du till RIU:

  • Kontakta ditt specialidrottsförbund och be dem om ett intyg. På detta intyg ska det stå att du är en aktiv idrottare på landslagsnivå.
  • Intyget skickar du till: registrator@gih.se. I rubrikfönstret anger du RIU uttagning.
  • Kontakta utbildningsledaren för det program du är antagen till för en genomgång av RIU. Vid mötet undertecknar ni en överenskommelse.