Riksidrottsuniversitet

GIH har tillsammans med KTH blivit utsedda till ett riksidrottsuniversitet i Sverige från hösten 2015. Riksidrottsförbundet samt 11 svenska lärosäten valde att satsa på dem som är elitidrottare på landslagsnivå. Det genom att starta RIU.  Denna satsning valde de att göra så att personer som idrottar på elitnivå ska kunna kombinera sin satsning på det så väl som de samtidigt ska ha möjlighet till en akademisk utbildning. Det så att de har något att falla tillbaka på om man behöver.

GIH blev utvald på grund av att de har forskning inom idrottsvetenskap och utbildning med inriktning mot specialidrott inom ämneslärarprogrammet. Denna högskola visade att de var positiva till att arbeta med att göra så att det ska vara möjligt att kombinera elitidrottande och studier på akademisk nivå.

Sedan lång tid tillbaka så har GIH en tradition med framgångsrika idrottare och tränare som dels påbörjat sina karriärer inom idrotten och det under tiden de utbildat sig inom något av GIH:s program.

Vad kan RIU + GIH innebära för dig som elitidrottare?

Du som är elitidrottare på landslagsnivå har möjlighet att söka till RIU om det är så att du har blivit antagen hos GIH. Med studier här så kan du få stora möjligheter till att anpassa studierna för att klara av din elitsatsning inom din idrott. Dessa anpassningar kan vara att du får din verksamhetsförlagda utbildning placerad nära träningsanläggningen eller hemmet eller andra anpassningar inom utbildningen. Det kan även innebära att du under vissa perioder kan gå ner i studietid eller få en individuell studieplan att gå efter. Tränarprogrammet är det som fungerar bäst just nu när det kommer till anpassning av studier till de som är elitidrottare. Man har byggt upp detta program så att en del av behörigheten till programmet är att du är elitaktiv som tränare eller idrottare.