Tips för att söka sponsring till idrottslaget

Är det så att ditt lag behöver nya bollar, nya matchställ eller att ni vill delta i en turnering utomlands? Då krävs det ju ofta pengar till detta. Inte alla idrottslag har ekonomi nog att täcka alla omkostnader på egen hand. Det är då man kan få ekonomiskt stöd i form av sponsring. Det finns flera sätt att få sponsring på. Ett sätt är att söka etablerade sponsorer hos stora företag. Företag som sponsrar förväntar sig dock något i retur för att de sponsrar er. Då oftast i form av exponering eller reklam för dem. Även enskilda idrottare kan få sponsring, det är inte måste att det är ett lag.

Du måste ha något att erbjuda

Sponsring från ett företag är inte att du eller ditt lag får en massa pengar att bara spendera. Du eller ni måste ge dem en så kallad motprestation. Det ofta igenom att bära reklam eller exponera företaget på olika sätt. Sedan så är det även så att ju mer du eller ditt lag syns för övrigt och ju mer uppmärksamhet ni samlar på er, desto mer pengar kan det bli från sponsorer. Är ni ett litet lag är det smart att först satsa på lokala sponsorer från er egen ort.