Vanliga idrottsskador

När man utövar idrott så finns det risk för skador. De flesta idrottsskador uppstår på grund av överansträngning som i sin tur kan leda till slitage av olika delar på kroppen. Det finns en del skador som anses vara de allra vanligaste att se inom idrott. Det är dessa:

  • Muskelbristning
  • Nacksmärta
  • Knäskador
  • Fotskador
  • Skador i rygg och nacke

Muskelbristning

Muskelbristning kan uppstå i alla muskler och det händer ofta inom idrotten. Det som händer är att en muskel utsätts för höga påfrestningar och det i den grad att fibrer slits av och ger en eller flera bristningar.

Nacksmärta

Nacksmärta kan uppstå inom vissa idrotter och sporter. Det är inte ovanligt att det drabba den som spelar tennis, cyklar, simmar eller boxas. Smärta i nacken kan bero på en mängd olika saker men är oftast på grund av att man utför rörelser på ett monotont sätt som ger spända muskler och låsningar.

Knäskador

En mycket vanlig skada är det som drabbar ett eller båda knän. Många gånger är det ledbandsskador man talar om. Det kan drabba både inre och yttre ledbandet i själva knäet. Det kan bero på att man vrider knät fel, eller att man har överbelastat det på fel sätt.

Fotskador

Inom idrott är det inte ovanligt att skada fötterna, då oftast i form av stukning eller vrickning. Då är det vävnaderna runt fotens leder som drabbas.

Skador i rygg och nacke

Idrottare kan även drabbas av smärta i rygg och nacke. Detta kan även drabba den som inte idrottar. Det kan bero på spända eller försvagade muskler i ryggen. Det kan även vara så att du har drabbats av diskbråck. Smärtan kan även komma av att du har överbelastat rygg eller nacke allt för länge.